Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Out of Eden Learn 2017-2018 Step 4 Listening to Neighbors' Stories- Βήμα 4ο Ακούγοντας τις ιστορίες της γειτονιάς μου.

Μπορείται να δείτε την δράση μας για το 4ο Βήμα του Προγράμματος μέσα από τον σύνδεσμο:


1 σχόλιο: